เบอร์แท็กซี่เชียงราย ศูนย์เชียงรายแท็กซี่ #TAXICHIANGRAI

ติดต่อสอบถาม Line. chayen001 โทร 0871888150 – 0857101176 ให้บริการแท็กซี่เชียงราย แม่สาย แม่จันพะเยา เชียงของ  เรามีบริการ บริการจัดทริปเที่ยว

แท็กซี่ เชียงราย

ตัวเมืองจังหวัดเชียงราย แม่สาย เชียงแสน สามเหลี่ยมทองคำ พญาเม็งราย พาน เทิง เชียงคำ เวียงชัย ดอยแม่สลอง เทิดไทย แม่ฟ้าหลวง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า ผาตั้ง เชียงของ สนามบินเชียงราย สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย เวียงป่าเป้า แม่ขะจาน ป่าแดด แม่ลาว แม่จัน แม่สรวย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน เชียงคำ ดอกคําใต้ มีรถแท็กซี่7ที่นั่งให้บริการ 

ไปต่างจังหวัดสอบถามราคาได้ที่

แท็กซี่ เชียงราย เบอร์แท็กซี่เชียงราย ศูนย์เชียงรายแท็กซี่
แท็กซี่ เชียงราย เบอร์แท็กซี่เชียงราย ศูนย์เชียงรายแท็กซี่

แจ้งเบอร์ 0857101176 – 0871888150       ร้องเรียนแท็กซี่ 1584

แท็กซี่แนะนำ รถสะอาด ขับขี่ปลอดภัย เชียงราย   line: @taxi789  ห้ามลืมใส่@นำหน้า

เพิ่มเพื่อน

 1. 0921049409  ทข 122
 2. 0648587978 ทข 21
 3. 0930458685  ทข 89
 4. 0819729688  ทข  84
 5. 0618088097  ทข 19
 6. 0887697556  ทข  127
 7. 0946178033  ทข 4
 8. 0930435190 ทข 45
 9. 0811647881  ทข 20
 10. 0979365541  ทข 9
 11. 0987462035  ทข 35
 12. 0970944310  ทข 43
 13. 0966792898  ทข  36
 14. 0898507475  ทข 125
 15. 0947514435  ทข 16
 16. 0640021632  ทข 8
 17. 0850382423  ทข33
 18. 0846134684  ทข 42
 19. 0932277616 ทข 40
 20. 0823818868 ทข 10
 21. 0645317492  ทข 25
 22. 0992963274 ทข 128
 23. 088-2683606 ทข 98
 24. 0812872424  ทข 1
 25. 085-6162562 ทข 32
 26. 0835657234 ทข 17
 27. 0811671549  ทข 93
 28. 0890780999 ทข 99
 29. 0622920169 ทข 23
 30. 0987715171 ทข 44
 31. 0943348024 ทข 11
 32. 0988067463  ทข 43
 33. 0910760646  ทข 90
 34. 0905916419 ทข 96
 35. 0899501282 ทข 250
 36. 0811671549 ทข 14
 37. 0619751555 ทข 82
 38. 0813860817 ทข 34
 39. 0939869131 ทข 97
 40. 0620233443 ทข 24
 41. 0637216580 ทข28
 42. 0987659423 ทข 11
 43. 0979950567 ทข 02
 44. 0990275706 ทข 46
 45. 0850411358 ทข  95
 46. 0918502859 ทข 124
 47. 0979578995 ทข 140 (คุย อังกฤษ ได้)
 48. 0933072233 ทข 93  (มีบัตรไกด์)
 49. 0862121767 ทข 277 (คุยอังกฤษได้)
 50. 0899743431 ทข 270 
 51. 0848037979 ทข 237 (คุยอังกฤษได้)
 52. 0652362458 ทข 223 (คุยจีนได้) แท็กซี่คันใหญ่7ที่นั่ง 会讲中文的出租车司机
 53. 0969569871 (คุยภาษาญี่ปุ่นได้) แท็กซี่คันใหญ่7ที่นั่ง
 54. 0838607552 ทข 239
 55. 0918516602 ทข 257

ราคาที่ลูกค้าถามบ่อยที่สุด จากสนามบิน

แม่สาย  650

พะเยา  1000

เชียงคำ 1000

เชียงใหม่  2500

พาน 600

เชียงของ  1500

ไร่เชิงตะวัน  380

วัดร่องขุ่น  350

facebook  :  แท็กซี่ เชียงราย

โทรสอบถาม  0871888150