สิงห์ปาร์คเชียงราย Singha Park ( ไร่บุญรอด )

0

สิงห์ปาร์ค เชียงราย” สามารถคว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ในสาขาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่นของภาคเหนือมาได้ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่นำเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน อันก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ไปสู่นักท่องเที่ยว ทำให้ผู้ที่มาเยือนได้สัมผัสกับความสวยงามของสถานที่ และได้ความรู้ พร้อมประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ การมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆ กลับไป
สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนโดยรอบ
ปัจจัยที่ทำให้สิงห์ปาร์ค เชียงราย คว้ารางวัลมาได้ ไม่ใช่แค่ความสวยงาม หรือจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมเท่านั้น แต่เป็นการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนโดยรอบ ทั้งในเรื่องการสร้างรายได้และอาชีพ อีกทั้งยังช่วยผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายนำรายได้เข้าจังหวัด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น ผ่านการช้อปของที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากเกษตรกรชาวเชียงราย

บนพื้นที่กว่า 8,700 ไร่ สิงห์ปาร์ค ได้จัดสรรพื้นที่เกษตรกรรมแบบผสมผสาน อาทิ ไร่ชา 600 ไร่, สวนยางพารา 2,700 ไร่ และพื้นที่ปลูกผลไม้ตามฤดูกาล เช่น เมล่อนญี่ปุ่น สายพันธุ์นัตสึเค, พุทราซื่อหมี่, สตรอเบอรี่ 2 สายพันธุ์ ประกอบด้วย สายพันธุ์พระราชทาน 80 และ สายพันธุ์ อะกิฮิเมะ จากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีสวนสมุนไพรเมืองหนาว เช่น ต้น Kale (คะน้าใบหยิก), โรสแมรี่, ผักสสัดชนิดต่างๆ เจียวกู่หลาน มะเขือเทศราชินี และผลไม้ตระกูลเบอรี่ ทั้งราสเบอรี่ และบลูเบอรี่

นอกจากแหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้และดอกไม้นานาพันธุ์แล้ว สิงห์ปาร์คยังมีกิจกรรมเอ้าท์ดอร์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย เช่น บริการเช่าจักรยาน, เครื่องเล่นซิปไลน์ และหน้าผาจำลอง ด้านกิจกรรมฟาร์มทัวร์ มีบริการพาเที่ยวทั่วสิงห์ปาร์ค โดยเสียค่าบริการคนละ 50 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากฟาร์มทัวร์จะถูกนำไปพัฒนาโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนทั่วทั้ง จ.เชียงราย นอกจากนี้ยังมีจุดชมชีวิตสัตว์ โดยสามารถถ่ายรูปและให้อาหารสัตว์ได้

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่